در حال بارگذاری ...

جاوا اسکریپت

کدنویسی سمت کلاینت با جاوا اسکریپت 

توضیحات 

امروزه به دلیل آنکه ارتباطات فضای مجازی رونق زیادی یافته است طراحی یک سایت به شکل مناسب و مورد پسند کاربران متفاوت اهمیت بالایی یافته است. به همین جهت صاحبان سرمایه و کار برای رونق کار خود به دنبال طراحان حرفه ای برای طراحی سایتی مناسب و کارآمد هستند. لذا یادگیری روش های مناسب و به روز طراحی سایت مورد توجه بسیاری از علاقه مندان و کارجویان قرار گرفته است.

البته باید گفته شود که در اکثر سایت های حرفه ای از چند زبان برنامه نویسی استفاده می شود که هر کدام وظیفه خاصی را انجام می دهند. زبان HTML از جمله پرکاربردترین زبان ها است، که در اکثر سایت ها به شکل مستقل یا ترکیبی با سایر زبان ها استفاده شده است.

به وسیله امکانات زبان HTML، می توان انواع صفحات وب را با کلیه اجزای مورد نیاز از قبیل نوشته ها، جداول، تصاویر، فرم ها و … را ایجاد کرد. اما HTML صرفا یک زبان طراحی است و توانایی برنامه سازی، کنترل فرم ها، پاسخ به رویدادهای برنامه و عملکرد کاربر و … را ندارد. به همین جهت جاوا اسکریپت به دلیل داشتن این توانایی ها اهمیت پیدا می کند.

جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی تحت وب است، که در میلیون ها صفحه وب برای اضافه کردن توابع، اعتبار سنجی فرم ها، ارتباط برقرار کردن با سرور و … استفاده شده است.

سرفصل ها

درس یکم: مقدمات جاوا اسکریپت (الف)

معرفی جاوا اسکریپت

توانایی های جاوا اسکریپت

ساختار برنامه در جاوا اسکریپت

معرفی شی Document

معرفی خصوصیت InnerHTML

رویدادها (Events) و توابع (Functions)

درس دوم: مقدمات جاوا اسکریپت (ب): معرفی انواع داده (Data Type) و عملگرها در جاوا اسکریپت

نوع داده رشته ای (String)

نوع داده عددی (Number)

نوع داده منطقی (Boolean)

نوع داده آرایه (Array)

نوع داده شی (Object)

عملگر های جاوا اسکریپت (حسابی، انتسابی، مقایسه ای و منطقی)

عملگر سه حالته یا شرطی (Conditional Operator)

درس سوم: مقدمات جاوا اسکریپت (پ): پنجره های Popup، ساختارهای کنترلی

پنجره Alert

پنجره Confirm

پنجره Prompt

ساختار کنترلی if

ساختار کنترلی Switch

درس چهارم: تعریف توابع

درس پنجم: حلقه ها (Loops)

حلقه for

حلقه while

حلقه do-while

حلقه for-in (برای پیمایش Object ها)

درس ششم: رویدادها (Events)

رویدادهای ماوس

رویدادهای صفحه کلید

شیء Event

درس هفتم: مدیریت خطا و استثنا (بلوک try-catch)

درس هشتم: درخت مدل شیء گرای سند (Document Object Model)

تغییر محتوا از طریق DOM

تغییر Attribute ها از طریق DOM

تغییر Style از طریق DOM

تعیین Event ها از طریق DOM

روابط بین گره ها در درخت DOM

مفهوم childNodes و Siblings و parentNode

پیمایش درخت DOM

درس نهم: تغییر درخت DOM

ایجاد Node با متدهای createElement و createTextNode

افزودن Node با متدهای appendChild و insertBefore و replaceChild

حذف Node با removeChild

درس دهم: اشیاء جاوا اسکریپت – شیء رشته (String)

خصوصیات String) Length, Constructor, Prototype)

متدهای رشته

indexOf

lastIndexOf

concat

charCode

Replace

Split

Slice

Substr

متدهای Wrapper

و …

درس یازدهم: اشیاء جاوا اسکریپت – شیء Date یا تاریخ

سازنده های مختلف کلاس Date

متدهای مختلف کلاس Date

getDate

getDay

getFullYear

getHours

getMilliseconds

getMinutes

getMonth

getTime

و…

درس دوازدهم: اشیاء جاوا اسکریپت – شیء آرایه (Array)

خصوصیت Length

متدهای Array

indexOf

lastIndexOf

Concat

Join

Slice

Sort

toString

Push

Pop

Shift

Unshift

Reverse

و …

درس سیزدهم: اشیاء جاوا اسکریپت – کلاس Math (کار با ریاضیات)

خصوصیات Math

متدهای Math

Round

Random

Floor

Max

Min

Pow

Abs

و …

درس چهاردهم: اشیاء جاوا اسکریپت – کلاس RegExp یا Regular Expression (عبارات منظم یا باقاعده)

مفهوم عبارات منظم

Modifier ها

متدهای RegExp

Test

Exec

الگوها

متاکاراکترها

درس پانزدهم: شیء Window

اندازه پنجره (innerWidth و innerHeight)

متد open

متد close

متد moveTo

متد resizeTo

شیء Screen

اندازه Resolution و خصوصیت های availWidth و availHeight

شیء History و متدهای back و forward

آشنایی با شی Navigator

زمانبندی (Timing) و متدهای setInterval و setTimeout و clearInterval و clearTimeout

درس شانزدهم: تمرین اول – تمرین مباحث مقدماتی: آرایه ها و حلقه ها

درس هفدهم: تمرین دوم – توابع (شامل توابع بازگشتی)

درس هجدهم: تمرین سوم: DOM

درس نوزدهم: تمرین چهارم: DOM و SlideShow

درس بیستم: تمرین پنجم: DropDown Lists

درس بیست و یکم: تمرین ششم: DOM و عکس های popup

درس بیست و دوم: تمرین هفتم: DOM و تغییر منوی کلیک راست در صفحه وب

درس بیست و سوم: تمرین هشتم: DOM و عکس های popup با حالت mask کردن صفحه